Барај

За основно пребарување на еден или повеќе зборови каде било во текстот, само напишете ги одвоени со празно место. Се користат сите зборови подолги од карактера.

За напредно пребарување, притиснете го копчето за пребарување без да напишете нешто во полето за пребарување за да се отвори формуларот за напредно пребарување.