Поддршка за професорите и наставниците по германски јазик

 
Picture of Nikolce Sulevski
Поддршка за професорите и наставниците по германски јазик
by Nikolce Sulevski - Tuesday, 28 July 2015, 1:56 PM
 

Почитувани Професори и Наставници,

доколку имате потреба од било каква помош и поддршка, проблеми при користење на моодле или било какви прашања,

слободно обратете се кај администраторите:

1. м-р Николче Шулевски - моб. 075 333-119, со порака на профилот: Николче Шулевски: или обратете се на емаил>admin@moodle.mk

2. м-р Илче Ацевски - моб. 075 414-445 со порака на профилот: Илче Ацевски или обратете се на емаил> iacevski74@gmail.com
3. м-р Зоран Милевски - моб. 070 883 958 со порака на профилот: Зоран Милевски или обратете се на емаил> milevskiz@gmail.com