Контакт

Здружение МУДЛ Македонија

Адреса:

ул. Кичево бр. 5

7000 Битола

Македонија

http:/www.moodle.mk

e-mail: admin@moodle.mk

Претседател:

д-р Николче Шулевски

моб. 075333119

e-mail: info@moodle.mk


Последна промена: четврток, 19 ноември 2020, 21:42