Белешки за насловот

 • WORKSHOP & CONFERENCE

    01.06.2018                        02.06.2018

 • КОНФЕРЕНЦИЈА - CONFERENCE 02.06.2018

 • ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦИЈА 02.06.2018

 • ЛОКАЦИЈА

  Битола, Македонија

  Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ, ул. Херцег Нови бр. 6 Битола