ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Зачленувањето во Здружението МУДЛ Македонија води кон голем број поволности како што се учество на конференциии и работилници и попусти за семинари, кои ги организира МУДЛ Македонија, можност за учество во здружението на рзлични образовни проекти и активности, поддршка за МУДЛ платформата во секојдневната работа и стручно усовршување. 

Член на МУДЛ Македонија постанува секој поединец, кој ќе отвори корисничка сметка на оваа платформа како и со пополнување на ПРИСТАПНИЦАТА и уплата на годишна чланарина

 Пополнете ја ПРИСТАПНИЦАТА и станете член на МУДЛ Македонија.

Ве молиме при зачленувањето внесете точни податоци. За да ја пополните пристапницата, потребно е да бидете логирани на оваа страница. Ако немате корисничка сметка, креирајте на следниот линк

Регистрацијата е едноставна и се потврдува со Вашата електронска пошта.

Податоците кои ќе ги внесете во оваа пристапница, ќе бидат третирани како доверливи податоци и нема да се користат за испраќање на рекламни пораки (освен пораки поврзани со Здружението МУДЛ Македонија) и нема да бидат достапни за користење за било која цел на трети лица.  

Износот на чланарината за 2020 год. изнесува: 

 

- Студенти и невработени: 500 ден. 

- Вработени во основни и средни училишта: 1500 ден.

- Вработени во високо образование и приватни фирми: 2400 ден. 

- Други поединци: 1500 ден. 

 

Уплаќањето се врши на жиро сметката на МУДЛ Македонија: 

Здружение МУДЛ Македонија

ул. Кичево бр. 5 Битола

жиро сметка: 270070278770172

Депонент на: Халкбанк АД Скопје

Цел на дознака: чланарина за 2020 год. 

 

Постои и можност за колективно членување за институции под посебни услови. За повеќе информации информирајте се на електронска пошта: info@moodle.mk

Last modified: Thursday, 19 November 2020, 9:55 PM