Програмски одбор

Живана Комленов Мудрински, Природно-математички факултет, Универзитет во Нови Сад / Moodle Mreža Srbije

Милош Бајчетиќ, Медицински факултет, Универзитет во Београд / Moodle Mreža Srbije

Кристијан Зимер, Хрватска задруга за отворени системи и интернет - HrOpen, Zagreb

Ивана Босниќ, Компјутер за електротехника и рачунарство, Универзитет во Загреб/ HrOpen

Николче Шулевски, Бизнис академија "Смилевски"-Битола / Moodle Macedonia

Организациски одбор

Илче Ацевски, СОТУ "Ѓорѓи Наумов", Битола / Moodle Macedonia

Пеце Стојановски, Министерство за информатичко опшество / Moodle Macedonia

Зоран Милевски, Гимназија "Добри Дакалов", Кавадарци / Moodle Macedonia

Иван Ѓорѓиевски, Бизнис академија "Смилевски"-Скопје / Moodle Macedonia

и членовите на програмскиот одбор

Организатори

Moodle Mreža Srbije HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet Moodle Macedonia
Moodle Mreža Srbije HR Open Moodle Macedonia

Спонзор

zoom

Домаќин на конференцијата

БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ Битола

Smilevski

Zuletzt geändert: Donnerstag, 29. März 2018, 22:54