Колачињата мораат да бидат овозможени во Вашиот прелистувач

Две колачиња (cookies) се користат од оваа страница:

Основното е колачето (cookie) за сесии, обично наречено MoodleSession. Мора да го овозможите ова колаче (cookie) во вашиот прелистувач да обезбеди континуитет и да го одржува вашето најавување од страница до страница. Кога се одјавувате или го затворате прелистувачот, ова колаче (cookie) се брише (во вашиот прелистувач и на серверот).

Другото колаче (cookie) служи само за удобност, обично носи назив MOODLEID. Тоа само го запомнува вашето корисничко име во прелистувачот. Ова значи дека кога ќе се вратите на оваа страница, полето за корисничко име на страницата за најавување ќе биде веќе пополнето за вас. Безбедно е да се одбие ова колаче (cookie) - само ќе мора да го внесувате вашето корисничко име секогаш кога ќе се најавувате.